8טן אָקטאָבער׃ יאָרצײַטליכט – אַ פֿאָרלײענונג פֿון אַן אײנאַקטער

„אײַך האָבן די מערדער צוגענומען מיט װאָס צו זען און מיר האָבן זײ צוגענומען װאָס צו זען.“

אַ שפּיטאָל אין ראַטנפֿאַרבאַנד, 1946. טראָפּימאָװ שלאָפֿט נישט אײַן. אין דער פֿרי װעט מען אַראָפּנעמען זײַנע באַנדאַזשן, װעט ער זיך דערװיסן צי ער קען זען. ד״ר סופֿרן, װאָס האָט אים אָפּערירט, קומט צו חלום די מאַמע װעלכע ער װעט קײנמאָל מער נישט זען.

אױפֿן סמך פֿון דוד בערגעלסאָנס (1884-1952) אַ דערצײלונג געשריבן באַלד נאָך דער מלחמה. בערגעלסאָן איז געװען צװישן די גרעסטע ייִדישע שרײַבערס בערלינס אין די 1920ער יאָרן.

דראַמאַטיזירט פֿון דוד ליכט

איניציִיִרט און רעזשיסירט דורך דניאל גאַלאַי‘ען, ראָש פֿון בית לײװיק אין תּל־אַבֿיבֿ

פֿאָרגעלײענט אױף ייִדיש

אַנסאַמבל׃ דניאל גאַלאַי װי יעראַפֿײ סימיאַנאָװיטש טראָפּימאָװ, דזשײק שנײַדער װי ד״ר סופֿר, חנה ראָזנפֿעלד װי די קראַנקנשװעסטער און אָשן עװאַנס שאַרמאַ װי דער נאַראַטאָר

דעם 8טן אָקטאָבער 2023, 16 אַ״ז

גאַלעריע צײַטזאָנע
אַדאַלבערטגאַס 79
10997 בערלין־קרײצבאַר