פּרעס

פֿעברואַר 2024, פֿאָרװערטס, פֿון ראָזאַמאָנד פֿאַן װינגערדען

איצטער קען מען הערן מענטשן װאָס רעדן ייִדיש אין קרעטשמעס אומעטום אין בערלין (ענגליש)

יאַנואַר 2022: בורג הילזהאָף צענטער פֿאַר ליטעראַטור, פֿון דזשײק שנײַדער

„שפּראַך־ראַום“ כּנגד דאָיִקײט. בערלין און דער אַרגומענט פֿאַר אַ פֿילשפּראַכיקער (נאָך־)נאַציאָנאַלער ליטעראַטור“ (ענגליש, דײַטשע איבערזעצונג) – אין קאַטאַלאָג פֿונעם פֿעסטיװאַל „װעסטאָפּיע“

יאַנואַר 2022: אין געװעב, פֿון עקאַטערינאַ קוזנעצאָװאַ

נאָטיצן װעגען לערנען ייִדיש אין בערלין (ענגליש)

אױגוסט 2020: הײַפּעראַלערדזשיק, פֿון יעװגעני פֿיקס

צי איז פֿאַראַן אַ נײַע ייִדישע הײַנטצײַטיקע װיזועלע קונסט? (ענגליש)

מײַ 2020: פּראָטאָקאָלס, פֿון רפֿאל יובֿל באַלינג

קענסטו אַנשלן דעם ישיבֿה־בחור? (אַן איבערגעאַרבעטער נוסח פֿון אָט דעם  רעפֿעראַט, ענגליש)

מאַרץ 2020: אין געװעב, פֿון עקאַטערינאַ קוזנעצאָװאַ

בערלינער ייִדישע געזעלשאַפֿטלעכע קאָלומנע׃ סוצקעװערס יאָרצײַט (ענגליש)

פֿעברואַר 2020: ר.ב.ב. קולטור, פֿון ייִרגען בוך

זאָף, שלימזל, תּכלית. ייִדיש אין בערלין (דײַטש ,אױדיאָ)

דעצעמבער 2019: אין געװעב, פֿון עקאַטערינאַ קוזנעצאָװאַ

זוכנדיק נאָך „בערלינער זײדעס“. אַן אינטערװיו מיט אַרנדט בעקן און עלאַ פּוניזובֿסקי ברגלסונען (ענגליש)

סעפּטעמבער 2019: פֿאָרװערטס, פֿון עקאַטערינאַ קוזנעצאָװאַ

בערלינער קינסטלער וועבן אַרײַן ייִדישע פּאָעזיע אין זייערע ווערק (ייִדיש)