װעגן אונדז

ייִדיש בערלין איז אַ קיבוץ פֿון אין בערלין װױנענדיקע קינסטלערס, װיסנשאַפֿטלערס, איבערזעצערס, קולטור־טוערס און ליבהאָבערס דעדיקירט צו ייִדיש – װי אַ לשון, װי אַן אױסדרוק, װי אַן אָנזאָג, װי אַ שטײגער לעבן.

מיר אָרגאַניזירן טעמאַטישע קונסט־אױסשטעלונגען, ליטעראַרישע אונטערנעמונגען, רעפֿעראַטן, לײען־ און שמועסקרײַזן, סאַלאָנען, פֿילם־װײַזונגען און װײַטערע אַקטיװיטעטן װאָס האָדעװען די לעבעדיקע ייִדישע קולטור װי אױך געדענקען און צעשפּרײטן אירע טײַערע ירושה.

ייִדיש בערלין איז אַן אָפּשפּראָץ פֿון די ייִדישע קולטור־פֿעסטיװאַלן בײַ „שטעטל בערלין“ און מיר זענען פֿאָרט ענג פֿאַרבונדן מיט זײ.