אױסשטעלונגען

ייִדיש.בערלין אָרגאַניזירט רעגולערערהײט אױסשטעלונגען. דערצו באָטן מיר אָן אַלעמאָל אַ רײַכע פּראָגראַם מיט טעמאַטישע אונטערנעמונגען, אַרײַנגערעכנט פֿאָרלײענונגען, פֿילמװײַזונגען, רעפֿעראַטן, אױפֿטריטן און נאָך און נאָך. טוט אַ קװעטש אױף די פֿאַרבינדונגען פֿאַר מער פּרטים לגבי דער אױסשטעלונג און דער ביטבאַגלײטנדיקער פּראָגראַם.

אַפּריל 2023: „אַבֿרהם נחום שטענצל

Stencil with the face of the Yiddish writer Avrom Nokhem Stencl, with descriptions in Yiddish language for an exhibition in Berlin.
אַ.נ. שטענצל, שטענצל־בילד׃ אַרנט בעק, דיזײַן׃ אַלעקס קאָסטענקאָ

נאָװעמבער – דעצעמבער 2022: „מיר זענען דאָ

Poster der Ausstellung MIR ZENEN DO!
פֿליבלעטל מיט אַ בילד פֿון ה. פּסאָטאַ

מײַ – יוני 2022: „מגפֿה | מלחמה | מאַמע־לשון

Flyer designed by Alex Kostenko
פֿליבלעטל געשאַפֿן פֿון אַלעקס קאָסטענקאָן

יאַנואַר 2020: „פֿאַרבלױטע פֿעדער | לכּבֿד אַבֿרהם סוצקעװער

העלמוט פּסאָטאַ, מלאך פֿון פּאָעזיע, 1964

אױגוסט – סעפּטעמבער 2019: „פֿאַרבלױטע פֿעדער | בערלינער זײדעס

beck, berliner zeyde, 2019, detail
בילד׃ אַרנט בעק, 2019