דעם 7טן מאַרץ: פּורים־שׂימחה

דעזײַן׃ דזשױרדן לי שנעע; בילד׃ פֿאַראַראַ מגילה, משה בן אַבֿרהם פּעסקאַראָל

ייִדיש.בערלין פֿאַרבעט אײַך צו אַ פּורים שימחה. פֿאַרשטעלט זיך (דרעג־מלכות אָנגעלײגט) און פֿאַרשיכּורט זיך אי מיט פֿרײַנד, אי מיט פֿײַנד! מוזיק און סורפּריזן.

דעם 7טן מאַרץ 2023, 20 אַ״ז

גאַלעריע צײַטזאָנע

Adalbertstr. 79
10997 Berlin-Kreuzberg

אַרײַנטריט בחינם

פֿײסבוק